Karşıyaka Satranç Merkezi öğrencilerine, dürüstlük, sorumluluk, problem çözme, iletişim becerileri, her ne koşulda olursa olsun mücadele edebilme ve başarısızlıkta yılmama, işbirliği, eleştirel ve yaratıcı düşünce, kararlılık, kazancı ve yenilgiyi olağan karşılayabilme gibi “liderlik” için gereken beceri ve tutumların kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Öğrencilerimize sadece satranç oyununun temel kuralları ve teknikleri dışında satranç oyununun içinde barındırdığı felsefesini de öğretmek amacımızdır. Bizler satrancı, çocuklarımızın kişiliklerine katkı sağlayacak bir araç olarak görürüz.

Karşıyaka Satranç Merkezi eğiticileri olarak aynı zamanda kendimizi bir madenci gibi düşünürüz. İlgili ve yetenekli öğrenciyi bulup işleriz. Onların gelişimlerini görüp başarılarına katkı sağlamak kuruluş amacımızdır.