Satrancı yalnızca merkezimizde görülen bir ders olmaktan çıkarıp bulundukları her ortam­da öğrenmeye devam edebilmeleri ve konu­ları pekiştirmeleri için öğrencilerimizin derste öğrendikleri konular, ödev ve ev çalışmalarını içeren kitapçıklar hazırlanmıştır. Öğrencinin eğitim döneminde göreceği konular önceden belirlidir ve seviye ilerlemesine göre yeni programından oluşan “Çalışma Kitabı”nı alır.

Öğrencilerimizin anlatılan dersi öğrenip öğrenmedikleri “Çalışma Kitapları”ndan takip edilir.
“Çalışma Kitaplarımız şunlardır: