Masal ve Oyunla Satranç Eğitim Metodu (MOSEM)

Okulöncesi ve ilköğretim çağındaki binlerce çocuğun satranç eğitimine başlanmasını sağlayan Ozan Çapan’ın 20 seneden fazla olan öğretmenlik deneyimleriyle hazırladığı kendine özgü bir programdır.
“Masal ve Oyunla Satranç Eğitim Metodu” programının amacı öğrencilere keyifle severek satranç öğrenmelerini sağlamaktır. Program, çoklu zekâ kuramına göre öğretmenin derste kullanabileceği alternatif anlatım yolları, araçları ve oyunlar ile satranç eğitimi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

MOSEM, çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının amaçlandığı bir programdır.

Ozan Çapan tarafından geliştirilen bu programın ürünü olan kitaplar halen ODTÜ Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır. Bu program ile eğitimlerimizi Karşıyaka Satranç Merkezimizde sürdürmekteyiz.

Kitaplarla ilgili detaylı bilgiyi http://www.okuldasatranc.com/  web sitesinden inceleyebilirsiniz.