Masal ve Oyunla Satranç Eğitim Metodu (MOSEM)

Okulöncesi ve ilköğretim 1. Kademe seviyesinde binlerce çocuğun satranç eğitimine başlanmasını sağlayan Ozan Çapan’ın 19 senelik kendi öğretmenlik deneyimleriyle hazırladığı bir programdır.
“Masal ve Oyunla Satranç Eğitim Metodu” programının amacı öğrencilere keyifle severek satranç öğrenmelerini sağlamaktır. Program, çoklu zekâ kuramına göre öğretmenin derste kullanabileceği alternatif anlatım yolları, araçları ve oyunlar ile satranç eğitimi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Programla ilgili detaylı bilgiyi http://www.okuldasatranc.com/  web sitesinden inceleyebilirsiniz.